Hyr ditt förråd eller lokal hos oss idag!


Våra Lokalparker

Card image cap
Skövde, Mejselvägen 9

Card image cap
Lidköping, Stålgatan 7

Card image cap
Rävlanda, Åvägen 61

Våra Lokaler


Info

- 35 m² - Rymmer 2 bilar i bredd eller 70 lastpallar

- Port 2m hög, 4,5m bred

- Målat betonggolv

- 3-fasuttag

- Inhägnat område

- Kameraövervakning

- Gemensam toalett

Förvaltare

Kundnära relationer med snabb service

Avatar
David
Skövde & Lidköping 0510 – 44 90 44
Avatar
Patrik
Rävlanda 0732 – 369 020

IntresseanmälanPrivacy policy. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att 5G Fastigheter AB eller bolag som ägs av 5G Fastigheter AB ("Lokalparken") skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning eller för att kunna kontakta dig i samband med lämnade uppgifter gällande ditt intresse eller affärsrelation med Lokalparken. Även andra personuppgifter kan inhämtas och behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser, inkomstuppgifter och annan ekonomisk information. Denna information sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredjepartsbolag som utför uppdrag för Lokalparkens räkning. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.